Systemy klimatyzacji Multi Split - VRV i Multi V


Systemy klimatyzacji typu Multi Split są rozwiniętą wersją klimatyzatorów Split. Różnica pomiędzy oboma rodzajami systemów klimatyzacji polega na tym, ze w Multi Split istnieje możliwość podłączenia do jednej większej jednostki zewnętrznej kilku jednostek wewnętrznych. Najczęściej Systemy Multi Split umożliwiają połączenie do znajdującego się na zewnątrz skraplacza do 5 umieszczonych wewnątrz pomieszczeń parowników. Istnieje jednak także możliwość stworzenia bardziej rozbudowanego systemu, w którym do skraplacza będzie podłączonych aż 9 jednostek wewnętrznych. W odróżnieniu od klimatyzatorów Split, systemy Multi Split umożliwiają jednoczesne ochładzanie kilku niezależnych pomieszczeń. Dzięki temu, ze całość systemu jest podłączona tylko do jednej jednostki zewnętrznej ogranicza się koszty montażu całej instalacji oraz zwiększa się estetykę elewacji budynku. Co istotne, jednostki wewnętrzne mogą być bez przeszkód dopasowywane do wielkości pomieszczenia i każda może mieć różną moc chłodniczą i grzewczą.


Jak działają systemy klimatyzacji Multi Split?


Zasada działania systemów klimatyzacji typu Multi Split opiera się na będącym częścią całego systemu urządzeniu chłodniczym i grzewczym. W klimatyzatorze odbywa się parowanie czynnika chłodniczego, który następnie przepływa przez szczelny, zamknięty układ chłodniczy pobierając ciepło z wnętrza pomieszczenia. Sposób pracy sprężarek jest uzależniony od bieżącego zapotrzebowania w pomieszczeniu na chłód lub ciepło. Wydajność jednostek zewnętrznych może być regulowana np. poprzez zmianę prędkości silnika sprężarki. Układy wielostopniowe umożliwiają pracę w zakresie 26-100% mocy nominalnej. Jeżeli natomiast w systemie są zastosowane dwie sprężarki, regulacja wydajności systemu może wynosić od 15 do 100% mocy nominalnej pojedynczego urządzenia, w takich systemach stosowana jest regulacja przemiennikowa za pomocą invertera. Dzięki zastosowaniu w klimatyzatorach invertera możliwe jest uzyskanie bardziej płynnego i szybszego rozruchu oraz mniejszego zakresu wahań temperatury w pomieszczeniu. Inną zaletą korzystania z invertera jest znaczna oszczędność zużywania energii poprzez eliminację cykli włączania i wyłączania urządzenia.


Inną możliwością jest regulowanie jednostki zewnętrznej poprzez zastosowanie dwucylindrowej sprężarki rotacyjnej. Jest to rodzaj zaworu mechanicznego na kanale bocznikowym łączącym cylindry. Umieszczenie dodatkowego zaworu pomiędzy stroną tłoczną i ssącą, wraz z zaworem w sprężarce, umożliwia zmianę jej wydajności. System Multi Split umożliwia chłodzenie w danej chwili tylko wybranych pomieszczeń, w których istnieje taka potrzeba, natomiast w pozostałych klimatyzacja pozostanie wyłączona. W obrębie jednego układu jednostki mogą pracować tylko w trybie chłodzenia lub tylko w trybie grzania.