Wentylacja w pomieszczeniach pracy, a BHP

Zgodnie z przepisami każdy pracodawca musi zadbać o zapewnienie swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy. Powinny być one w pełni bezpieczne i higieniczne. Jednym z ważniejszych czynników, który decyduje o tym, czy miejsce pracy spełnia wszystkie postawione mu wymagania i potrzeby pracujących w nim osób, jest zadbanie o odpowiednią wentylację i klimatyzację. Więcej na ten temat przeczytasz w dzisiejszym wpisie na blogu Everesti.

Podstawowe wymagania dotyczące wentylacji w biurach

W biurach i w innych miejscach, w których przebywają pracownicy, musi być zapewniona wymiana powietrza w ilościach odpowiednich do funkcji i przeznaczenia danego pomieszczenia i jednocześnie też powinny być zamontowane zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem powietrza. Jest to niezbędne, ponieważ powietrze wewnątrz pomieszczeń, zwłaszcza takich, w których przebywa wiele osób, stale ulega zanieczyszczeniu. Brak w pomieszczeniu pracy odpowiedniego, w pełni sprawnego systemu wentylacji, będzie miał duży wpływ nie tylko na efektywność pracowników, ale i na bezpieczeństwo pracy.

Jaki rodzaj wentylacji najlepiej sprawdza się w miejscach pracy?

Najprostszym sposobem wentylacji miejsc pracy jest wentylacja naturalna (grawitacyjna). Dla jej sprawności największe znaczenie ma różnica temperatury i gęstości powietrza znajdującego się na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzięki tej różnicy możliwa jest bezpieczna, naturalna wymiana powietrza w miejscu pracy. W wentylacji naturalnej uczestniczy przede wszystkim stolarka otworowa, czyli okna i drzwi, kratki wentylacyjne oraz nawiewniki w oknach.

Coraz częściej w obiektach biurowych i w innych miejscach pracy, przede wszystkim w tych, w których sprawna wentylacja pomieszczeń pracy ma bardzo duże znaczenie, zamiast wentylacji naturalnej stosowana jest wentylacja mechaniczna. W takich systemach wymiana powietrza w pomieszczeniach jest wymuszona przez zamontowany w systemie wentylator.

 W dużych obiektach biurowych funkcje wentylacji często pełnią nowoczesne systemy klimatyzacji VRF. Ich zadaniem jest zadbanie o to, by we wszystkich pomieszczeniach było utrzymane odpowiednie ciśnienie, wilgotność i temperatura powietrza, które najważniejszymi czynnikami zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych pracownikom.

Najważniejsze zasady wentylowania pomieszczeń pracy

Sposób i wydajność systemu wentylacji w miejscu pracy powinna zależeć przede wszystkim od ilości przebywających na co dzień w pomieszczeniach pracowników oraz od rodzaju wykonywanej pracy. W halach produkcyjnych, czyli w miejscach pracy, w których na co dzień wykonywane są także takie czynności, jak spawanie, lakierowanie czy klejenie różnych materiałów, poza zwykłym systemem wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej, powinny być zastosowane także np. miejscowe odciągi wentylacyjne. Jeżeli w danym miejscu pracy istnieje ryzyko wydzielania na zewnątrz jakichś substancji szkodliwych, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich filtrów i zapewnienie awaryjnej wentylacji wyciągowej.

Bardzo ważne jest też to, żeby nie przyłączać do wspólnych układów wentylacyjnych pomieszczeń o różnych wymaganiach wentylacyjnych.