Wentylacja laboratoriów mikrobiologicznych. Podstawowe wymogi

Sprawne systemy wentylacji powinny być stosowane we wszystkich pomieszczeniach, w każdego rodzaju budynku.  Szczególnie duże znaczenie odpowiednia wentylacja ma jednak w pomieszczeniach laboratoryjnych, m.in. w laboratoriach mikrobiologicznych. Wymagania stawiane zastosowanej w takich pomieszczeniach wentylacji, są związane przede wszystkim z tym, że w miejscach tych przeprowadza się prace także z mniej lub bardziej szkodliwymi i agresywnymi czynnikami mikrobiologicznymi. W dzisiejszym wpisie na blogu dokładniej opisujemy, jakie wymogi musi spełniać stosowany w takich pomieszczeniach system wentylacji.

Dlaczego sprawne systemy wentylacji są tak bardzo ważne w laboratoriach?

Wszystkie elementy konstrukcyjne w pomieszczeniach laboratoryjnych mają za zadanie nie tylko zapewnić odpowiednie warunki pracy, ale także zadbać o właściwą ochronę pracowników przed działaniem wykorzystywanych w trakcie pracy szkodliwych patogenów lub innych czynników mikrobiologicznych. Zastosowany w laboratoriach mikrobiologicznych system wentylacji powinien jednak zapewniać nie tylko doskonałą ochronę osobom, które przebywają wewnątrz pomieszczenia, ale także tym, które są na zewnątrz. System wentylacji musi więc również zapobiegać przedostawaniu się niebezpiecznych czynników do środowiska zewnętrznego, także poza budynek, w którym znajduje się laboratorium.

Projektowanie systemu wentylacji laboratorium mikrobiologicznego

Projektując zastosowany w laboratorium system wentylacji, trzeba więc wziąć pod uwagę wszystkie panujące w danej lokalizacji czynniki. Przede wszystkim konieczne jest określenie grupy zagrożenia czynnikami biologicznymi oraz poziomu wentylacji koniecznego do zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Przy projektowaniu i serwisie systemu wentylacji w pierwszej kolejności konieczne jest określenie ilości powietrza przypadającego na każde wchodzące w skład laboratorium pomieszczenie. Robi się to w zależności od m.in. wymaganej ilości wymian powietrza ze względów technologicznych, zapotrzebowania na świeże powietrze w celu pokrycia występujących w pomieszczeniu zysków ciepła  oraz wielkości strumienia świeżego powietrza, które jest konieczne do pokrycia minimum higienicznego laboratorium. Co ważne, w trakcie określania ilości powietrza z wykorzystaniem wskazanych czynników, wybierany jest ten, który był określony dla pomieszczenia z najwyższym zapotrzebowaniem.

Zgodnie z zasadami ilość nawiewanego powietrza w wentylacji laboratorium powinna być o 10% mniejsza niż ilość powietrza wywiewanego.