Jakie pomieszczenia obowiązkowo muszą być klimatyzowane?

Klimatyzator to urządzenie wykorzystywane w procesie klimatyzacji, służące do tego, aby utrzymać w pomieszczeniu pożądaną temperaturę, odpowiednią wilgotność względną oraz czystość powietrza. Najczęściej wykorzystywane jest do schładzania, szczególnie podczas upalnych miesięcy. Instalacja klimatyzatora w wielu przypadkach wynika z chęci podniesienia komfortu funkcjonowania w mieszkaniu czy biurze. Są jednak pomieszczenia, które obowiązkowo muszą być klimatyzowane. Jakie? Spieszymy z wyjaśnieniem!

Obowiązek klimatyzacji ustanowiony przepisami prawa

Pomieszczenia, które powinny być klimatyzowane, są wskazane przepisami prawa. Regulacje znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z przepisami prawa klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których konieczne jest zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego określonych w przepisach odrębnych oraz Polskiej Normie dotyczącej parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego, ze względów:

  • użytkowych,
  • higienicznych,
  • zdrowotnych, 

Klimatyzacja w miejscu pracy

Powyższe przepisy nie obejmują klimatyzacji domowej. Co jednak z klimatyzacją w miejscu pracy? Wielu pracowników zastanawia się nad tym, czy pomieszczenia, w których pracują, powinny być klimatyzowane. W Polsce nie ma regulacji prawnych, które narzucałyby na pracodawcę obowiązek instalacji klimatyzacji, chyba że są to pomieszczenia podlegające przytoczonej regulacji. Należą do nich między innymi serwerownie, różnego rodzaju gabinety lekarskie czy zabiegowe oraz apteki. Jeśli chodzi z kolei na przykład o pomieszczenia biurowe, nie ma konieczności montowania w nich klimatyzacji.