Czym jest automatyka przemysłowa do systemów klimatyzacji i wentylacji?

W dzisiejszych czasach żaden budynek biurowy, a tym bardziej żaden obiekt magazynowy ani żadna hala produkcyjna nie mogą się obejść bez wydajnych układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Takie systemy zapewniają im ciągłą wymianę powietrza oraz dbają o utrzymanie niezbędnych w trakcie trwania określonych procesów produkcyjnych jego parametrów. Niezwykle ważnym elementem każdego zamontowanego w magazynach czy na halach produkcyjnych systemu wentylacji i klimatyzacji jest służąca do ich kontrolowania i ustawienia optymalnych parametrów pracy automatyka sterująca. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu napiszemy, na czym dokładnie polega praca automatyki w systemach wentylacji i klimatyzacji.

Znaczenie systemów automatyki wentylacji i klimatyzacji

Systemy automatyki instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w dużej mierze decydują o tym, czy zostaną spełnione wszystkie oczekiwania użytkowników systemów. Z tego względu podczas projektowania i ustawiania parametrów pracy systemów automatyki, należy pracować z ogromną dokładnością i starannością, tak żeby uwzględnić potrzeby pracujących w danych pomieszczeniach ludzi oraz warunki, jakie muszą być spełnione podczas trwania określonych procesów technologicznych. Systemy automatyki można zastosować do konfiguracji pracy niemal wszystkich działających w obiektach urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wielkość całego systemu automatyki jest oczywiście zależna od wielkości systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. W najprostszych systemach funkcjonalność automatyki ogranicza się zaledwie do niewielkiego systemu zintegrowanego z urządzeniem i dostępnego dla użytkowników w postaci prostych sterowników. W większych urządzeniach i bardziej rozbudowanych układach, które odpowiadają za przepływ dużych ilości powietrza, automatyka jest już schowana w niezależnych szafach sterowniczych, do których dostęp mają jedynie osoby odpowiedzialne za czuwanie nad funkcjonalnością całego systemu.

Jakie funkcje spełniają systemy automatyki urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych?

Systemy automatyki przemysłowej urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych spełniają przede wszystkim dwie funkcje: są odpowiedzialne za sterowanie całą instalacją, tzn. m.in. za regulowanie temperatury i jakości powietrza wpuszczanego do wnętrza pomieszczeń oraz pełnią niezwykle istotną funkcję zabezpieczającą cały system wentylacji, poprzez jego zabezpieczenie przez zamarzaniem.

Systemy automatyki mają możliwość sterowania wszystkimi funkcjami dzięki dostępowi do szeregu istotnych danych z czujników. Po ich sczytaniu dane te są przekazywane dalej do układów mechanicznych, które ustawiają prace poszczególnych podzespołów w taki sposób, aby zapewnione były oczekiwane parametry powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.

Dokładny zakres pracy systemów automatyki zależy oczywiście od charakteru i stopnia rozbudowania układów klimatyzacji i wentylacji. W naszej firmie zajmujemy się projektowaniem systemów automatyki klimatyzacji i wentylacji o różnym stopniu złożoności. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. Nasi doradcy powiedzą, co dokładnie możemy w Państwa przypadku zaoferować.