Co rozumiemy pod pojęciem klimatyzacji komfortu?

Systemy klimatyzacji przez większość osób są uważane za udogodnienia, których głównym celem jest zapewnianie w pomieszczeniach odpowiedniego ochłodzenia podczas letnich upałów. Tymczasem jest to tylko częściowo prawda. Obecnie bardzo dużą popularnością cieszy się też tzw. klimatyzacja komfortu, czyli urządzenia, w których wykonywany jest cały zespół procesów, który służy zapewnieniu w pomieszczeniach optymalnej temperatury, poziomu wilgotności i czystości powietrza. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu dokładniej opisujemy, co to jest klimatyzacja komfortu.

Dlaczego klimatyzacja komfortu jest tak bardzo korzystna?

Stosując klimatyzację komfortu, ma się możliwość stworzenia w pomieszczeniach w pełni optymalnych warunków do pracy lub do wypoczynku. Organizm człowieka posiada co prawda umiejętność dostosowywania się do warunków otoczenia, jednak w przypadku bardzo niekorzystnych warunków, na pewno jest to bardzo utrudnione i na pewno też wiążę się z dużym osłabieniem możliwości organizmu. Zarówno podczas wykonywania pracy, jak i podczas wypoczynku bardzo ważne są bowiem odpowiednie parametry powietrza.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zapewnić pełen komfort?

Korzystanie z systemu klimatyzacji daje możliwość zapewnienia we wszystkich pomieszczeniach w obiektach biurowych oraz w budynkach mieszkalnych idealnych parametrów powietrza.  Stosowane obecnie systemy klimatyzacji multi split i klimatyzatory split potrafią nie tylko ochładzać, ale również ogrzewać powietrze w pomieszczeniach. Według ogólnie przyjętych zaleceń, żeby zapewnić odpowiednie warunki w pomieszczeniach, niezbędne jest zadbanie o:

  • Temperaturę powietrza w pomieszczeniach – latem powinna być na poziomie 23-26oC, natomiast zimą na poziomie 20-24oC.
  • Wilgotność względna powietrza – między 40-60%.
  • Prędkość powietrza – między 0,2 a 0,5 m/s.

Stworzenie takich warunków nie jest niestety zbyt łatwe, dlatego też bardzo ważne jest wybranie odpowiedniego systemu klimatyzacji.

Z jakich elementów składa się klimatyzacja komfortu?

W ramach systemów klimatyzacji komfortu stosowane są nie tylko urządzenia, które służą ochładzaniu lub ogrzewania powietrza, ale także takie, które pozwalają zadbać o inne parametry jakościowe. Należą do nich systemy filtracji, które oczyszczają powietrze z pyłów i drobnoustrojów oraz systemy nawilżania i osuszania powietrza. W nowoczesnych systemach klimatyzacji zastosowane są też czujniki ruchu, które pozwalają zadbać o to, żeby chłodne lub ciepłe powietrze nie było kierowane bezpośrednio w kierunku przebywających w pomieszczeniu osób.